skip to Main Content
Het Zwin 97 6826 VC
+31 6 34 51 80 89
info@relievemetzorg.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 Als u een afspraak voor een massage of magnetiseren met mij, De Kans Op Relieve Met Zorg, maakt, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat. 

 • Vóór een eerste behandeling van massage of magnetiseren zal ik in het kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan stel ik eventueel een behandelplan op. Van de kennismaking en het behandelplan zijn de kosten gratis!
 • Na elke behandeling van massage en/of magnetiseren zal er geëvalueerd worden hoe u de behandeling heeft ervaren.
 • Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft, wordt door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
 • De behandelaar/masseur/magnetiseur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de behandelaar/masseur/magnetiseur is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 • Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist e.d. en/of gebruikt u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u gemasseerd/gemagnetiseerd mag worden gedurende de behandelperiode.
 • Bent u zwanger of van plan om zwanger te worden dan raad ik u aan om een behandeling bij een zwangerschapsmasseur te boeken, vraag om de juiste doorverwijzing.
 • Ik zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
 • Ik onthoud me van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis van sport/klachtenbehandeling, Stoelshiatsu massage, Wellness Massage en jaren werkervaring in de zorgsector als verpleegkundige.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intakegesprek aan mij verstrekt, zodat ik de massage/magnetiseren zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 • De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Massage en/of magnetiseren bij De Kans Op Relieve Met Zorg en derhalve kan ik niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten. Bij De Kans Op Relieve Met Zorg is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Ik ben niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.
 • Uit respect voor uw privacy en rust wordt u vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de massage.
 • Aangezien ik een beperkt aantal plekken heb per dag, wil ik daar zorgvuldig mee omgaan. Om een optimale bezetting te krijgen, gelden de volgende eenvoudige regels: Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Wanneer een afspraak later dan dit wordt geannuleerd wordt deze volledig aan u doorberekend. Dit geldt ook voor het niet nagekomen afspraak. Bent u onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in uw plaats naar de massage afspraak te laten gaan.
 • De behandelingen zijn erop gericht dat cliënten zich beter gaan voelen. Het is, onder andere door fysiologische omstandigheden, echter niet te garanderen of en hoeveel beter een cliënt zich na een behandeling voelt. De Kans Op Relieve Met Zorg kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van enige gevolgen, bijwerkingen en of nawerkingen die mogelijk een gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling.
 • Het is belangrijk dat de cliënt aangeeft als er na de massage/magnetiseren bepaalde klachten zouden ontstaan, of als er geen vermindering optreedt in klachten waartegen de massage of magnetiseren als behandeling was bedoeld. De Kans Op Relieve Met Zorg aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van onjuiste informatie over een anders voorgestelde of verzwegen gezondheidsaspect.
 • De Kans Op Relieve Met Zorg heeft voor zakelijke contracten en opdrachtgevers een restitutieregeling. Bij het annuleren worden de volgende percentages in rekening gebracht:
  • – 1 maand voor de afspraak datum wordt 20% van de hoofdsom in rekening gebracht;
  • – 2 weken voor de afspraak datum wordt 50% van de hoofdsom in rekening gebracht;
  • – 1 week voor de afspraak datum wordt 80% van de hoofdsom in rekening gebracht;
  • – Binnen 24 uur voor de afspraak datum wordt 100% van de hoofdsom in rekening gebracht.
 • Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij De Kans Op Relieve Met Zorg en ik verwacht dat ook van u. Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u vlak voor de behandeling hebt gedoucht/schoon bent. Dat is niet alleen voor de masseur/magnetiseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.
 • Bij De Kans Op Relieve Met Zorg behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.
 • Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw e mailadres, woonadres en telefoonnummer gevraagd voor de administratie, deze worden gehanteerd volgens de Privacywet. Zie link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer, voor zowel u als voor mij, is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage/magnetiseren.
 • Het gebruik van materialen tijdens de behandeling zoals handdoeken en olie zijn inbegrepen.
 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 • Betaling geschiedt contant of pin direct na de massage.

Waarmee kan ik u helpen?

  Back To Top
  Afspraak maken